Kruszywa, przewozy kolejowe, spedycja, tabor kolejowy, naprawa taboru


Zastosowanie kolei w transporcie kruszyw

Zastosowanie kolei w transporcie kruszyw

Duże przedsięwzięcia budowlane nie mogłyby obyć się bez dostępu do kruszyw. Na miejsce inwestycji często są one dostarczane dzięki taborowi kolejowemu, a dostawy te zazwyczaj realizowane są na przełomie od marca do listopada, co związane jest z sezonowością branży budowlanej. Jakie są wyzwania związane z transportem kruszyw wagonami pociągów?

Transport kruszyw koleją – wyzwania i szanse

Kruszywa, czyli sypkie materiały organiczne lub mineralne, to główny budulec stosowany do produkcji zapraw budowlanych, betonów oraz dróg. W dużej mierze to od ich dostawy na czas zależy realizacja inwestycji, dlatego tak ogromne znaczenie ma sprawna organizacja łańcucha transportowego. Niestety w ostatnich latach z powodu prac budowlanych, które spowodowały zamknięcie wielu tras kolejowych, spora część dostaw nie docierała na miejsce zgodnie z harmonogramem. Sytuacja uległa pewnym zmianom pod koniec 2018 roku, gdy Ministerstwo Infrastruktury stworzyło plan mający rozwiązać część tych problemów. Jedną z przyjętych metod stało się przewożenie kruszyw w porach nocnych, a drugie ułatwienie nadeszło wraz z ukończonym remontem torów przy stacjach Kłodzko i Ścinawka na obszarze Dolnego Śląska. Inwestycja ta zdecydowanie pomogła także naszej firmie, która zajmuje się m.in. transportem kolejowym tłucznia najwyższego, pierwszego gatunku, właśnie z tego regionu. Sytuacja wciąż jest jednak trudna. Aktualnie sporym problemem jest stan infrastruktury trakcyjnej, bowiem większość torów w Polsce należy do klasy C, co z kolei wiąże się z ograniczeniem masy wagonów do 80 ton. Powoduje to konieczność ich przepinania, co znacznie spowalnia transport.

Współpraca i logistyka

Kluczem do sprawnego transportu kruszyw drogą kolejową jest współpraca nie tylko podmiotów państwowych, ale także prywatnych. Powszechną praktyką jest więc wypożyczanie taboru, a także jego dzierżawa. Wszystko po to, aby wagony były wykorzystywane przez jak najdłuższy czas, co maksymalizuje uzyskiwane z nich przychody i generuje mniejsze koszty ich postojów.

Kolej to nieodzowny element transportu kruszyw, jednak dopiero w ostatnich kilkunastu miesiącach podjęto działania, które mają na celu poprawę przepustowości i niezawodności tej formy transportu. Korzyści z tego mają nie tylko przewoźnicy, ale przede wszystkim inwestorzy, którzy materiały do budowy pozyskują zgodnie z harmonogramem.

  • Post Categories
  • Blog
Kamila Wrzos

Kamila Wrzos