Kruszywa, przewozy kolejowe, spedycja, tabor kolejowy, naprawa taboru


Landpol Plus

Antoni Zinczewski
58-100 Świdnica
ul. Westerplatte 72
NIP 597-100-31-04

Towarowy transport kolejowy

Landpol Plus specjalizuje się w logistyce kolejowego transportu towarowego. Firma od wielu lat jest organizatorem przewozów kolejowych własnym taborem lub w wagonach klienta.

Transport towarowy jest jedną z ważniejszych gałęzi współczesnej gospodarki. Odgrywa ogromną rolę w wymianie dóbr zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Ma znaczenie strategiczne dla Państwa oraz jego gospodarki. Jest również niezastąpiony w wymianie towarów pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy producentami i odbiorcami. Jego rozwój i sprawne funkcjonowanie znacząco wpływa na wzrost gospodarczy oraz zwiększanie konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Jak podają statystyki, co roku, w Polsce, z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej, przewożone jest około 225 – 230 mln ton towarów, co plasuje nas na 2 miejscu w Europie, tuż za naszymi zachodnimi sąsiadami. Transport kolejowy w naszym kraju ustępuje pod względem ilości przewożonych towarów jedynie transportowi samochodowemu.

Jakie są podstawowe zalety transportu kolejowego?

Rozwój sieci kolejowych w każdym niemal zakątku świata zdecydowanie wpływał na rozwój gospodarczy regionu. Przyczyniały się do tego niewątpliwe zalety tej formy transportu. Podstawowymi  atutami kolejowego transportu towarów jest niska cena przewozu przy dostawach na średnie i daleki odległości oraz zdolność do jednorazowego przewozu dużych ładunków masowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę duże bezpieczeństwo i niezawodność transportu kolejowego i dostrzeżemy relatywnie niski wpływ na ekosystem, związany z niską emisją substancji szkodliwych dla środowiska to nie powinna nikogo dziwić duża popularność tej formy przewozu towarów.

Czym się zajmujemy i jakie są nasze atuty?

Świadczymy usługi związane z logistyka transportu kolejowego. Wykonujemy przewozy towarowe całopociągowe naszym taborem lub organizujemy transport wagonami towarowymi klientów. Nasza firma zajmuje się sprzedażą wysokiej jakości kruszyw kolejowych, kruszyw dla budownictwa i drogownictwa oraz ich transportem koleją lub specjalistycznymi pojazdami samochodowymi. Lokalizacja firmy na Dolnym Śląsku zapewnia nam dostęp do jednego z większych zagłębi kruszyw w naszym kraju.

Specjaliści naszej firmy to pracownicy doskonale znający specyfikę branży. Ich wysokie kompetencje pozwalają nam skutecznie optymalizować cały proces logistyczny transportu towarów. Jesteśmy doceniani za naszą wiedzę oraz doświadczenie, czego potwierdzeniem jest duża grupa stałych klientów naszej firmy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami oferty transportowej oraz oferty kruszyw firmy Landpol Plus.

Kruszywa

Przewozy kolejowe

Tabor kolejowy