Kruszywa, przewozy kolejowe, spedycja, tabor kolejowy, naprawa taboru


Kruszywa budowlane

Zajmujemy się sprzedażą i transportem wysokiej jakości kruszyw. Kruszywo budowlane to materiał pochodzenia mineralnego niezastąpiony podczas realizacji inwestycji budowlanych i drogowych.  Kruszywa naturalne można podzielić na żwirowe oraz otrzymywane w wyniku mechanicznego rozdrabniania skał. Szczególnie ten drugi rodzaj kruszyw oferujemy naszym klientom.  Produkowane są one ze skał metamorficznych o wysokiej twardości występujących na terenie Dolnego Śląska, dlatego też spełniają najwyższe wymagania odporności. Oferujemy tłuczeń kolejowy, budowlany i drogowy w klasie I oraz w pierwszym gatunku.

Tłuczeń kolejowy

To rodzaj tłucznia, który używany jest do budowy lub remontów linii kolejowych. Tłuczeń kolejowy charakteryzować się musi odpowiednimi parametrami, tak by podbudowa torowiska spełnianą wiele wymagań technicznych określonych w instrukcjach zarządców infrastruktury kolejowej. Podsypka z tłucznia kolejowego jest częścią nawierzchni kolejowej, której zadaniem jest sprężyste przyjęcie nacisków kół pojazdów. Dodatkowym jej zadaniem jest utrzymywanie właściwego położenie torów oraz skuteczne odprowadzanie wody z torowisk.  Kruszywo kolejowe musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością na ściskanie, niską ścieralnością, niewielką nasiąkliwością oraz mrozoodpornością.

Sprzedajemy kruszywa w formie mieszanek, wiele rodzajów tłucznia  oraz kliniec. Oferujemy kolejowy transport kruszyw. Dostarczamy je własnymi wagonami lub transportem samochodowym. Na życzenie klienta organizujemy rozładunki wagonów.