Kruszywa, przewozy kolejowe, spedycja, tabor kolejowy, naprawa taboru


Tabor - dzierżawa i przewóz

W ofercie dzierżawy i przewozu posiadamy wagony do transportu materiałów sypkich, kruszyw oraz paliw płynnych. Obecnie dysponujemy wagonami Ea, Eas, Hopper, Dumpcar i cysternami Zaes w komunikacji krajowej i międzynarodowej. Na zamówienie klienta organizujemy także dostawy innych typów wagonów.