Kruszywa, przewozy kolejowe, spedycja, tabor kolejowy, naprawa taboru


Rodo

Dowiedz się o zasadach przetwarzania informacji

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Antoni Zinczewski prow. dział. gosp. pod firmą „Landpol Plus A. Zinczewski” z siedzibą w Świdnicy przy ul. Westerplatte 72

2) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub wykonywania już zawartych umów  na produkty lub usługi oferowane przez administratora –  art. 6 ust 1 pkt b;

3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, nie krótszy jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi;

4) posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

5) ma Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna Pani/Pan/Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6) podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym podjęcia współpracy i zawarcia umowy. Jest Pan/Pani/Państwo zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia współpracy;

7) przekazane od Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą w ramach ich przetwarzania udostępniane innym, niż administrator Pani danych podmiotom za wyjątkiem podmiotów z którymi administrator danych zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych .

8) W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych prosimy o poinformowanie tych osób:

– o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych administratorowi

– o tym, że Antoni Zinczewski jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza   ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

– o tym że są Państwo źródłem, od którego administrator pozyskał ich dane.

Z poważaniem,

Antoni Zinczewski