Kruszywa, przewozy kolejowe, spedycja, tabor kolejowy, naprawa taboru


Transport paliw płynnych koleją. Kwestie bezpieczeństwa

Transport paliw płynnych koleją. Kwestie bezpieczeństwa

Transport ładunków masowych ciekłych i niespożywczych, do których zaliczane są różnego rodzaju paliwa, podlega ściśle określonym zasadom i regulacjom prawnym. Dowiedz się, na czym polega i w jaki sposób powinien być przeprowadzany.

Najważniejsze zasady związane z transportem płynnego paliwa koleją

Ładunki masowe ciekłe i niespożywcze to m.in. wszelkie rodzaje olejów opałowych i benzyny, a także nafta, ropa naftowa i jej pochodne, ciekły gaz ziemny oraz inne płynne paliwa, które – ze względu na swoją łatwopalność oraz wysoką szkodliwość wobec środowiska naturalnego – określane są jako substancje niebezpieczne. Z tego powodu do przewożenia takich ładunków należy wykorzystywać odpowiednio dostosowane środki transportu, które przed każdym załadunkiem muszą być poddawane ścisłej kontroli stanu technicznego.

Oprócz tego przewożenie płynnych substancji niebezpiecznych za pośrednictwem kolejowych przewozów towarowych podlega ścisłym zasadom, wśród których najważniejszą jest bezwzględna konieczność stosowania metody ciśnieniowej podczas ich załadunku. Ponadto podczas napełniania pojemników należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej ilości pustej przestrzeni – paliwa ulegają rozszerzeniu w zależności od aktualnej temperatury, co może stwarzać zagrożenie w sytuacji, gdy w zbiornikach nie zostanie zachowane wystarczająco wiele miejsca.

Ropa naftowa oraz jej pochodne powinny być transportowane wagonami typu Z. Do transportu kolejowego lekkich produktów przerobu ropy naftowej należy wykorzystywać wagony cysternowe Zas, które zbudowane są z dwuwarstwowego metalowego płaszcza, zaś do jej ciężkich produktów – czteroosiowe wagony cysternowe Zaes z blachy stalowej. Należy przy tym dopilnować, by cysterna została uziemiona zarówno podczas napełniania, jak i opróżniania pojemnika z paliwa – jest to konieczna forma zabezpieczenia na wypadek wybuchu.

Zasady regulujące transport paliw płynnych koleją wynikają z Ustawy o przewodzie koleją towarów niebezpiecznych z 31 marca 2004 r. Są one obowiązkowe zarówno w prawie polskim, jak i międzynarodowym.

  • Post Categories
  • Blog
Kamila Wrzos

Kamila Wrzos