Kruszywa, przewozy kolejowe, spedycja, tabor kolejowy, naprawa taboru


Przesyłki całopociągowe. Co może wchodzić w ich skład?

Przesyłki całopociągowe. Co może wchodzić w ich skład?

Przesyłki całopociągowe mogą być realizowane zarówno z wykorzystaniem wagonów klienta, jak i taboru kolejowego dostarczonego przez przewoźnika. W przypadku wyboru pierwszej z opcji przewoźnik oferuje dostęp do specjalistycznych wagonów kolejowych przeznaczonych do zróżnicowanych towarów. Co jednak może wchodzić w skład przesyłki całopociągowej?

Na czym polega przesyłka całopociągowa

Przesyłki całopociągowe realizowane są na terenie całej Polski. Wykorzystanie najnowszych technik oraz dedykowanych wagonów zapewnia bezpieczny transport oraz dostarczenie towarów w przewidzianym terminie. Jest to bardzo istotny aspekt tej formy przewozu towarów, ponieważ obejmuje ona niezwykle różnorodną grupę materiałów, które z jednej strony mogą wymagać szczególnej ostrożności, a z drugiej ich ewentualny wyciek na zewnątrz wagonu lub pojemnika może być szkodliwy dla środowiska.

Do najpopularniejszej zawartości przesyłek całopociągowych należą kruszywa drogowe, kolejowe i budowlane – przewieziemy więc w tej sposób np. tłuczeń czy gruz. Równie często drogą tą transportowane są paliwa stałe – takie jak np. węgiel energetyczny czy koks – oraz paliwa płynne, które umieszcza się w specjalnie do tego przeznaczonych cysternach. Do tego rodzaju substancji zaliczają się np. smoła, oleje mineralne czy benzyna.

Oprócz tego w przesyłkach całopociągowych można przewozić dobra konsumpcyjne – takie jak np. meble czy sprzęt AGD –  oraz materiały przemysłowe takie jak drewno czy wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne. Również żużel, kruszywa w rodzaju wapienia, żwiru czy piasku, a także inne materiały budowlane mogą być transportowane z wykorzystaniem składu całopociągowego.

Kolejną kategorię towarów przewożonych całopociągowo stanowią produkty i materiały stosowane w przemyśle samochodowym. Ponadto przetransportujemy w ten sposób także różnego rodzaju substancje chemiczne. Ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłki całopociągowe obejmują zarówno chemikalia neutralne, jak i te określane jako niebezpieczne.

  • Post Categories
  • Blog
Kamila Wrzos

Kamila Wrzos