Kruszywa, przewozy kolejowe, spedycja, tabor kolejowy, naprawa taboru


Archive: luty 2020

Zasady dzierżawy taboru kolejowego

Dzierżawa taboru kolejowego odbywa się drogą umowy pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą. Polega ona na przekazaniu dzierżawcy taboru wraz z kopią Umowy Dostawy Taboru, niezbędną dokumentacją techniczną, a także całym osprzętem, …